Dobrý den,

Vážení strávnici,

na základě mimořádné situace a na základě nařízení vlády ČR byl provoz naší PO omezen a to tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků a dětí v MŠ , ZŠ a ŠD. Všechny závazné dokumenty upravující danou situaci jsou ke stažení na stránkách MŠMT a dalších portálech jako je MZ atd. Je zajištěn provoz pouze ve školní kuchyni, kde se vaří od 1.3.2021 pro cizí strávníky, děti ZŠ , které jsou na distanční výuce a nově i pro děti MŠ ( V týdnu od 1.3.- 5.3. 2021 to ještě nebylo jasné a oficiální pro MŠ. ):

Touto cestou také určuji pravidla pro odběr obědů:

  • je zákaz vodit děti do areálu školy, to platí i  v době  odběru stravy
  • k výdejnímu okénku na rampě přistupujte jednotlivě, ostatní čekají pod rampou
  • čekající strávníci musí dodržovat rozestupy a ochranu respirátorem viz. nařízení vlády
  • každý strávník musí mít své obědníky, které budou podepsány jménem a příjmením, u žáků a dětí prosím připsat MŠ nebo ZŠ

Není možné vydávat stravu pro více osob do jednoho obědníku!

Obědy pro děti v MŠ nahlaste do 5.3.2021 nejpozději do 7 :00, v průběhu celého opatření není možné děti odhlašovat (výjimku povoluje ředitel školy), cenu oběda Vám sdělí vedoucí školní jídelny p. Konopíková.

S dotazy se obracejte přímo na mě, nebo na p. Konopíkovou.

Za pochopení děkuji

S pozdravem

Oríšek Martin