V tomto školním roce pokračujeme v projektu Recyklohraní

(nádoby na sběr baterií, drobného elektroodpadu a tonerů naleznete ve vestibulu školy).

Do školy můžete také nosit řádně osušený a očištěný alobal, sběrem podpoříme naši MŠ.