Dobrý den,

milí zákonní zástupci a rodiče,

na základě Vašich žádostí a z důvodu organizačního a provozního vyhlašuji na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno v Základní škole Postřekov, Postřekov 271, 345 35.

Vysvědčení se vydá v pátek, 26.6.2020 na první vyučovací hodině a po ukončení se žáci přesunou po určených skupinách do školní družiny, která bude do otevřena do 12:00. Potom následuje oběd. Rodiče, kteří nemají zájem v den vysvědčení o ŠD musí žáka omluvit do 8:00 a z obědu do 7:00 u vedoucí školní jídelny.

Vysvědčení žáků, kteří se výuky neúčastní se vydá zákonným zástupcům v pátek 26.6.2020 a to od 9:00- 12:00 osobně třídním učitelem u hlavního vchodu za dodržení mimořádných opatření. Jiný termín převzetí vysvědčení si musí zákonný zástupce domluvit s třídním učitelem, nebo s ředitelem školy.

Pro rodiče a zákonné zástupce, kteří potřebují umístit děti do ŠD z důvodu zaměstnanosti a pracovní vytíženosti,  bude v době od 29.6.-10.7.2020  ŠD otevřena od 8:00 – 12:00. K dispozici bude  ŠJ, kde se bude vařit po celou dobu, výdej obědů do 12:30. Otevře se jedna skupina ŠD , to je 15 dětí. Podmínkou je opět podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. (promíchání dětí).  Zájemci o umístění dětí do ŠD se nahlásí do 19.6.2020 u vedoucí ŠD L. Královcové a obědy si nahlásí u J. Konopíkové, vedoucí školní jídelny ke stejnému datu 19.6.2020.

V případě dotazů se prosím obracejte na mou osobu na tel: 728398779 nebo na email : martin.orisek@zsms-postrekov.cz

Děkuji za pozornost

s pozdravem

Oríšek Martin

Ředitelské volno