V rámci hodin tělesné výchovy se  žáci 1. ročníku v úterý 18.9. a žáci 2. a 3. ročníku ve středu 19.9.

zapojí do  akce Ukliďme svět! Ukliďme Česko!

Vybavte prosím děti proto pracovními rukavicemi. Děkuji.