Milí rodiče,

školní družina bude v provozu od 5. září 2022. Provoz denně do 15:00 včetně 5.9. Každý čtvrtek do 15:30.

Kapacita ŠD je 50 žáků. Podmínky pro přijetí do ŠD jsou následující:

  • věk žáka (od nejmladších)
  • přespolní žáci
  • pravidelná celotýdenní docházka 

Žáci 1.-3. ročníku budou s největší pravděpodobností přijati všichni. Žáci 4.-5. ročníku pouze ve výjimečných případech do maximální výše kapacity.

Žáci, kteří budou chtít využít ŠD již 5.9., musí ráno odevzdat přihlášku do školní družiny (časy odchodů mohou doplnit později). Formulář ke stažení zde, popřípadě k vyzvednutí v pracovních dnech  od 25.8. do 2.9. od 8:00 do 12:00

v ředitelně na OÚ.

Přihláška do ŠD

Od 5. 9. bude v provozu též ranní družina (7:00 – 7:35 pro žáky 1.- 5. ročníku) v nové budově školy (vchod – vstup do tělocvičny).

Přihláška v příloze:

20220629121926565