7. června jedeme na školní výlet do Plas (ZOO a minigolf). Bližší informace podají třídní učitelé.