Dobrý den.

Přicházím s aktuálními informacemi o testování v MŠ. Manuál včetně popisu obou variant distribuovaných testů je na tomto webu. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0Rf1zK11mKFzG8L3EuXXg52kFoVrgIL9AE09GNrMq8vM_r4Nl8FK2y7PY 

Je to situace nová a obtížná pro nás všechny. Někteří z vás se již možná s tímto způsobem testování setkali v práci. Prosíme tedy o ohleduplnost a respektování veškerých pravidel.

  • Pro testování bude vyhrazena šatna třídy Beránků, ze které budou veškeré osobní věci dětí přestěhovány a uskladněny tak, aby zde mohla být prováděna dezinfekce ve zvýšené míře.
  • U testu dětem asistuje zákonný zástupce.
  • Vyhodnocení testu trvá 15 minut, takže počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro příchod do MŠ.
  • Můžete s dětmi zatím doma trénovat stěr z nosu s vatou tyčinkou a ukázat jim obrázkový návod na výše uvedeném webu, abychom co nejvíce minimalizovali stres spojený s testováním.
  • Pokud mělo dítě pozitivní PCR test, dodejte v den nástupu dítěte do MŠ potvrzení o absolvování tohoto testu (vydá testovací místo, možno i v elektronické podobě), nemusí dítě ve lhůtě 90 dní od PCR testu podstupovat antigenní testování.

Věřím, že danou situaci spolu zvládneme a ve školce si to spolu o to více užijeme.