Písmena L, l – pracovní list ve škole

pracovní sešit k Živé abecedě 17/1, 3 (jen napsat 1. písmeno slova)

str. 29 /Mm – obě políčka (jen číst, nestříhat)

Zápasíme s tužkou (zelená) str. 3 – 2 řádky

matematika str. 37 – vysvětlit sčítání, odčítání a rozklady do 4

38/zajíček

prvouka 12/3

 

domácí úkol:

matematika 38/zajíček – dokončit

pracovní sešit k Živé abecedě str. 29 – Mm – obě políčka jen číst

pátek – jablko, kostým