domácí úkol: Ps – str. 6 – napsat 4 věty (alespoň o třech slovech) k obrázkům

                         Čt – str. 20, 21 – čtení pohádky

                         Prv (na úterý) – 9/5