domácí úkol: pracovní list – My family (ve škole)

fotografie rodiny – popis (This is my family: this is my mum, ….It´s me.)

slovíčka nalepit do slovníku (ve škole)