M 38/3

40/1, 2, 5

počítání do 15 – pamětně

slabikář str. 86 – Opice

opakování písmen

prvouka 37/3

39/3, 1