Čj – 9/2

       nácvik celé abecedy

M – počítání do 10