Čtení – slabikář s. 17

Dbejte na správnou intonaci čtených vět. Když je tečka na konci, hlasem klesáme, když je otazník, hlas na konci otázky zvedneme.

Dejte pozor hlavně u oznamovacích vět, aby skutečně hlasem klesli.

Psaní – do sešitu s myškami napsat diktát se slabikami se samohláskou e, i

(stačí 2-3 řádky, i dlouhé slabiky, zítra si napíšeme z těchto slabik diktát)

Děti dneska dostali plakátek „Pojď hrát hokej“ – nezávazně můžete využít nabídky a s dětmi se 24.1. od 16 hodin podívat na zimní stadion do Domažlic a prožít s nimi odpoledne na ledě.


Vyvozovali jsme dnes písmenko Nn, pohádka a pracovní list k vyzvednutí ve škole.

Prvouka – povídali jsme si o zvířatech v zimě, PS 24/1 – napsali jsme tiskacími písmeny názvy zvířat na obrázcích, ústně pojmenovali celé zvířecí rodiny /jelen – laň – koloušek apod.)