besídka – písně, báseň – číst (pracovní list)

psaní str. 12  – 5 řádek

slabikář str. 66 – slabiky dě, tě, ně