pracovní sešit k Živé abecedě: 11/3 – vyznačit tečkami počet slabik

Zápasíme s tužkou: str. 22