písanka str. 19, 20

slabikář str. 98 – báseň Hafá … pamětně

str. 99  – Chumelí