slabikář str. 97

M 26/2, 4

27/2, 3, 4, 5

počítání do 13