Dobrý den, v posledním týdnu tohoto školního roku,

Připomínka: nahlaste mně prosím, zda Vaše děti v pátek půjdou do družiny, na oběd anebo hned po vydání vysvědčení domů. Děkuji

Děti, které se učí z domova, mohou přijít pro vysvědčení v pátek v 7:55 osobně. Při vstupu do školy musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

Ke stažení níže anebo můžete podepsat přímo u vstupu do školy.

Stále jsme ještě pracovali:

Čtení, psaní

připomeneme si písmenko w – psaní tabulka

naučíme se písmenko Qq – písanka str. 24

Čtení na pokračování – Vesmír

https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc   (video Paxi prozkoumává Měsíc)

-pracovní list – 5. kapitola

Matematika

  • dokončení pracovního sešitu
  • slovní úlohy str. 61/ 2, 3, sloupečky str. 59/2 ,obchod str. 63

Prvouka

  • opět jsme procvičovali hodiny (ručičkové i digitální)