Čj – básně na besídku

pracovní list – čtení s porozuměním

vyjmenovat měsíce v roce, dny v týdnu