domácí úkol: M str. 33

čtení: pracovní list -slabiky a slova (! –  zavoláme)

Helenka: Zápasíme s tužkou str. 32

M str. 33, str. 34 – myš, zajíc

rozklad čísel: str. 32 dole (tři rozložíme na 1 a 2 … )