domácí úkol: matematika str. 35 – 2 řádky

trénovat počítání do 3 (mohou používat prsty, pokud je to nutné, lépe pamětně)

čtení: pracovní list (co byl na dnešek) – procvičování slabik a slov

Zápasíme s tužkou (zelený) – obalit a jméno, žlutý vrátit do školy

Helenka: Zápasíme s tužkou (zelený – ve škole)  str. 9 – 3 řádky s pastelkou, 4. perem

                                                      žlutý str. 31 – 2 řádky

Matematika: str. 34

Prvouka str. 11