slabikář str. 72

matematika 10/1

podepsat žákovskou knížku, lístek o školní družině