domácí úkol: Čt str. 37 – Listopad

                         M 36/3

Marek:

matematika35/1, 36/1

český jazyk – slova nadřazená, podřazená a souřadná

                        28/1

(informace o platbě za školní potřeby – ve škole)