Zápasíme s tužkou str. 1 dokončit

str. 5 – 3 řádky pastelkou, 1 řádek perem

pracovní sešit k Živé abecedě 18/2, 3, 4, 5

 

domácí úkol: pracovní sešit k Živé abecedě 18/3, 4, 5 – číst

číst slabiky, slova a věty – opakovat

procvičovat počítání do 4

 

Prosím o zapsání omluvného listu v žákovké knížce – Matěj. Děkuji