Čj 24/1 – 1. část – přepsat správně

Čt str. 29 – číst pohádku

M – počítání do 20 bez přechodu desítky – bez prstů

pátek – diktát slov