Čtení – ŽA s. 14 – číst poslední dva řádky písmenek

Psaní – červ. písanka s. 10, posl. řádek

Matematika – procvičování sčítání a odčítání do 5 , ústně příklady nebo na počítači

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/kocici-pocitani/priklady1.htm

Děti dostaly k nahlédnutí procvičování Prvouky a ČJ a M nakladatelství Pierot. Knížky si můžete do konce týdne prohlédnout a rozhodnout se, zda je svým dětem zakoupíte. Do pondělí 11.11. buď pošlete po dětech peníze, anebo zpátky nabízené knihy. Děkuji

Začali jsme se učit písničku na Rozsvícení vánočního stromu. Můžete si s dětmi písničku pouštět a trénovat. Děkuji

__________________________________________________________________________________________________

Čtení – PS k ŽA – určit slabiky a počáteční písmeno 19/3

           – ŽA s.14 – 2. řádek napsat Ss, 3. řádek k malým písmenkům dopsat velká

Psaní – červená písanka – celá s. 10

Matematika – s.44 – doknčit, s. 45 celá