M 35/2 (3. slovní úloha)

36/1, 2

37/2, příklady na okraji

písanka str. 3

slabikář str. 66 (di, ti, ni)