Čtení – ŽA čtení slabik s. 15

Psaní – červená písanka s. 11 – 4 řádky úů

_____________________________________________

Čtení – ŽA s. 15 – dopsat slabiky a slovo sem na řádky 

Psaní – zelená písanka s. 13 – úů – 2 řádky

Proběhla beseda s paní policistkou Mgr. Dagmar Brožovou.