písanka str. 10

slabikář str. 50, 51

procvičování počítání, psaní písmen a slabik