otázka: Do you like … ?

opdověď: Yes, I do.

                   No, I don´t.

nacvičit nová slova (jídlo)