Nácvik říkanky 1, 2, 3 …. (ve slovníku) – pamětně

čísla 0 – 10 (slovíčka a pomůcky ve škole)