pracovní sešit 48/4, 6, 49/8

57/2 (viz učebnice str.63)