pracovní sešit str. 8

slovíčka  PETS

množné číslo podstatných jmen (viz učebnice str. 15)