nová slovní zásoba – Deniska

nalepit do slovníku

překlad vět