slovíčka

osobní zájmena (já, ty …)

časování slovesa TO BE  (slovník)

pracovní sešit 39 /8

                          37 – vyprávění o sobě – jen ústně