nová slovní zásoba – školní potřeby (skládat lístky)

pracovní list (ve škole) – vybarvit obrázky a napsat 3x slovíčko k obrázku