barvy ústně i písemně (nácvik) – pracovní list ve škole

otázky: What´s your name?

How are you? – I´m fine.

píseň – text ve škole