pracovní sešit 37/5a

učebnice str. 40

nové učivo vlepit do slovníku (slovesné tvary)