Čj – str. 35 cv. 1,2,3 jen opravit chyby, nepřepisovat

Ma – str 57 -počítání do 100 po deseti tam i zpět

    str. 59 cv. 1,2

    str. 60 cv. 1 jen první řádek, +  postranní sloupce

Písanka – str. 23 – opis psacího písma ( poslední je slovo lyžař)