Čj – procvičování u-ú-ů – pracovní list, procvičovat dlouhé a krátké slabiky

       PSstr. 38 cv. 2

Ma – procvičování sčítání do 100 typu 30 + 40  pracovní list

        PS str. 7 cv.1,2

Písanka –  pokračovat další 3 řádky