Čj – řazení slov podle abecedy – opakování

   slabikotvorné r,l,m – str. 40 cv. 1,2

Ma – rozklad  čísel na desítky a jednotky – str.13 – celá stránka

       PL sloupec 76