Čj-  PS str. 20 cv. 1 -odpovědi jsme psali do sešitu.

Na PC jsme procvičovali druhy vět – Školákov- český jazyk 2 – věta,slabika,slovo-věta oznamovací

Ma – PS str.35, str. 36 

Psaní – procvičování písmene v V, jen opis ( básničky jsme nepřepisovali )