Čj- Ve skupinkách děti určovaly druhy vět ( oznamovací …. ) a doplňovaly znaménka za větami – manipulační činnosti

     PS str 19 cv. 1

     Přepsat do sešitu z PS str. 19 cv. 2 tři věty a určit druh – jen pomocí písmen O=oznamovací apod.

Ma – Na počítačích jsme procvičovali sčítání s přechodem. Najděte si na internetu “ školákov“  – otevřte soubor- matematika 2.třída-sčítání a odčítání do 20-početní trenažér,sčítání do 11

Prv- měli jsme 2 hodiny – podzim v zahradě – ovoce a zelenina + zdravá výživa-připravovali jsme ovocný a zeleninový salát

Domácí úkol dnes děti nemají