Čj-Druhy vět-oznamovací, tázací, přací, rozkazovací ( PS str 18 cv 1,2 )
Ma- opakovat sčítání s rozkladem, dokončit v PS str. 32
str. 33 cv.3 ( a na volný papír se učíme rýsovat přímky podle pravítka a na nich vyznačíme úsečku pomocí krajních bodů, krajní body popsat )
domácí úkol- pracovní list ( mají u sebe) cvičení, které začíná příkladem 6 + 5 ( 2 sloupečky )