Ma -str.50 cv. 1,2,3

         str. 51 cv. 1, postranní sloupec

Čj – str.30 cv.1 přepsat správně do sešitu

        str. 30 – dokončit celou stránku – samostatně ( po domácí přípravě)