pracovní sešit str. 2 – procvičovat učivo

2/1 – písemně

kraje a krajská města:

http://www.zaskolou.cz/app/mSlepeMapy/zkouset.asp?polozkaID=339&urovenSluzeb=1&sekceID=NaN&strankaID=1&ukazkoveCviceni=ano

pro nácvik použij učebnici str. 4