Žákům 1. a 2. ročníku bude pololetní výpis z vysvědčení vydáván ve čtvrtek  čtvrtou vyučovací hodinu.

První tři vyučovací hodiny se budeme učit podle rozvrhu hodin.

Školní družina bude do 15:00.

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. V tento den nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka.

Zákonným zástupcům žáků bude výpis vydán u vstupních dveří školy. O podrobnostech předání budete informování třídními učiteli.