Ve čtvrtek 11.10. vycházka školní družiny  na Díly.  Návrat v 15:30 hodin.