A závěrem ještě fotografie s předávání vysvědčení a závěrečné diskotéky, kterou každoročně pořádají žáci pátého ročníku pro všechny spolužáky na rozloučenou…