Prázdniny se blíží ke konci a již za necelý týden se setkáme opět ve školních lavicích.

Nyní si zatím můžete mezi akcemi 2017/2018 prohlédnout nově přidané fotografie.

Výsledek obrázku pro škola

První školní den připadá tento školní rok na 3. září, poprvé nám zazvoní v 7:55.

Bude vyučována pouze první vyučovací hodina, pak mohou žáci odcházet domů.

Pro zájemce bude do 12:00 fungovat školní družina, je možné si objednat oběd

( telefonicky nebo e-mailem u vedoucí stravování paní Jany Konopíkové

tel.: 374 446 448, 733 672 758
jidelna@zsms-postrekov.cz).